Tilpasset vejret

Mursejleren er om nogen fugl tilpasset vejret og klimaet. De lever af de højtflyvende insekter m.v., og er derfor tilpasset jagten på dem. Mursejlerne opholder sig det meste af livet i luften og er derfor ekstremt mobile. Det gør dem i stand til at følge insektsværmenes bevægelser. Vejret spiller en stor rolle i insekternes forekomst. Insekterne bevæger sig ofte i store sværme og altid efter vejrforholdene:

  • Hvor der er højtryk med godt vejr – med sol og varme og kun lidt regn – er der rigeligt med insekter, da de søger derhen. Det giver mursejlerne gode fangstmuligheder og de trækker derfor også derhen.
  • Hvor der er lavtryk med dårligt vejr – med kulde, regn og blæst – er der meget færre insekter, da de søger væk derfra. Det giver mursejlerne dårlige fangstmuligheder og de trækker derfor også væk derfra.

Mursejlersøger føde med åbent næb.
Copyright © Amir Ben Dor. Courtesy of www.swift-conservation.org

Følger insektsværmene

Mursejlere følger insektsværmene og kan flyve flere hundrede kilometer væk fra reden måske i flere dage. Målinger har vist, at den kan flyve 250 km på 4 timer. Vejret er derfor en udfordring for både æg og unger. Her har mursejlerne nogle helt unikke egenskaber i det køligere i Nordeuropa:

  • Æggene kan på ethvert tidspunkt i fosterets udvikling tåle en afkøling. Det sker, hvis forældrene er nødt til at efterlade æggene nogle dage for at søge føde langt væk. Andre fugles fostre ville omgående dø af en afkøling. Udviklingen af fosteret vil simpelthen så gå langsommere. Rugetiden er da også normalt på ca. 20 dage, ca. en uge længere end fugle af denne størrelse.
  • Ungernes kroppe udvikles i takt med adgangen til føde: Hvis de sulter kan ungerne gå i en dvalelignende tilstand med nedsat temperatur og stofskifte. På den måde kan de klare sig uden føde i op til 12 døgn. Hvis der er nok mad kan ungerne på kort tid komme til at veje mere end forældrene. Fjerdragten anlægges sent, da det kræver energi at anlægge fjer. På trods af denne tilpasning slår en kold og regnfuld sommer alligevel mange mursejlerunger ihjel.
  • Ungerne er flyvefærdige efter gennemsnitligt 6-7 uger (op til 8 uger i dårligt vejr) efter klækningen. Den lange redetid skyldes dels, at ungerne skal kunne flyve, dels at de skal klare sig selv med føde. Det er specielt for mursejlerne, da de fleste andre fugle også fordrer deres unger et stykke tid efter, de har forladt reden.
  • De voksne fugle kan klare sig uden føde i 5-6 døgn ved også at gå i en slags dvaletilstand. Det bliver dog sjældent nødvendigt, da de vil flyve hen, hvor der er bedre vejr og derfor mange insekter.