Mursejlerne søger som gammel klippefugl mod høje bygninger. Derfor er etagebygninger og virksomheder interessante for mursejlerne, hvor de finder deres rede. Det får dem til at komme tæt på og give beboerne nogle fantastisk fascinerende oplevelser i luftakrobatik. Samtidig giver de anledning til ro og fordybelse og løfter naturoplevelsen tæt på, hvor man bor, markant. Det er vigtigt, da vi tilbringer en stor del af vores fritid i hjemmet, hvor der ellers kun er få naturoplevelser lige uden for vinduet.

I 2018 undersøgtes det i England, hvad beboerne syntes om at have mursejlere boende i deres bygning. Kun 3 ud af 142 var nævnte problemer og ud af de 3 var der kun 1, der synes, det var en dårlig ide. De øvrige 141 syntes, det var en god ide. Derfor er der mange gode grunde til at huse mursejlere og dermed hjælpe med at bevare mursejlerne.

Opsatte redekasser

I det følgende er der først en liste over etageboliger, hvor der er opsat redekasser. Dernæst er der en kort beskrivelse af  de forskellige boligselskaber, andelsboligforeninger, ejerforeninger, udlejningsejendomme samt virksomheder.

HvemHvorRedekasserÅrstal for opsætning
Boligforeningen 3B/KAB Danalund2650161
Ringgården, Trige Park838020
Ringgården afdeling 882109
FSB Skolevangen 1270020
FSB Ågården220012
AAB afdeling 35245015
Frydenspark DAB23006
AKB Hedemarken26204
AB Postfunktionærernes boligforening25006
AB Bille Brahes vej19638
AB Dalgashus20004
AB Stubmøllegården245016
AB Vølundsgade 7-1322008
Dalhusene272046
Mellem5gader230015

I det følgende findes en kort beskrivelse af de etageboliger og virksomheder, hvor der er opsat redekasser:

Boligforeninger/selskaber:

Boligforeningen 3B/KAB Danalund, 2650 Hvidovre

I forbindelse med en tagrenovering af de 18 blokke, hvor der var konstateret en meget stor gruppe ynglende mursejlere, blev det efter en god dialog besluttet at opsætte 126 specialbyggede redekasser at douglas i gavlen og 35 redekasser af træbeton fra Vivarapro GZ 10 over hver anden opgang som erstatning for en del tabte redepladser i forbindelse med tagrenoveringen. En større del af redekasserne er taget i brug.

Ringgården, Trige Park, 8380 Århus

I forbindelse med en tagrenovering af en række blokke blev det efter en god dialog med bygherre og en lokal beboerrepræsentant beslutte at opsætte 20 redekasser af douglas i et tårn i bebyggelsen som erstatning for nogle tabte redepladser i forbindelse med tagrenoveringen. Næsten alle redekasser er taget i brug.

Ringgården afdeling 8, 8210 Århus

Foranlediget af en lokal beboerrepræsentant besluttede boligbestyrelsen at opsætte 9 redekasser af træbeton fra Vivarapro GZ 10 for at tiltrække mursejlere, der er observeret i området.  

FSB Skolevangen 1, 2700 Brønshøj

I samarbejde med den lokale boligforening besluttede FSB efter en god dialog at opsætte 20 redekasser fremstillet af douglas med hvidt tagpap som en del af foreningens biodiversitetsinitiativer. Redekasserne blev opsat på flere udvalgte facader med henblik på at tiltrække mursejlere, der er observeret i området.

FSB Ågården, 2200 Nørrebro København

Beboerbestyrelsen besluttede at opsætte 12 redekasser af støbefiner efter en god dialog. Redekasserne blev opsat flere forskellige steder på bygningerne med henblik på et tiltrække mursejlere, der er observeret i området. Efterfølgende er der indkøbt yderligere 50 redekasser, som sættes op ved lejlighed.

AAB afdeling 35, 2450 Sydvest København

På foranledning af en lokal beboerrepræsentant og en god dialog med boligforeningens bestyrelse besluttedes det at opsætte 15 redekasser af støbefiner på to gavle under tagudhænget med henblik på at tiltrække mursejlere, som er observeret i området.

Frydenspark DAB, 2300 S

Foranlediget af en nabo, der havde observeret mursejlere tæt på bygningerne og dermed sandsynligvis ynglende, medførte en kontakt til DAB, at der dels vil blive opsat 6 redekasser fremstillet af douglas på presenningerne under renoveringen i ynglesæsonen, dels vi redekasserne efterfølgende blive opsat på selve bygningen. Frydenspark består af 10 bygninger med 294 lejemål.

AKB Hedemarken, 2620 Albertslund

Hedemarken står til en større renovering i de kommende år. Der er konstateret ynglende mursejlere i bygningerne, hvorfor det er besluttet at integrere redekasser i tagudhænget. Efter en god dialog blev der fundet den optimale redekasse samt de optimale placeringer af dem under tagudhænget. Redekassen bliver fremstillet af støbefiner.

PAB Postparken, 2770 Tårnby

Foranlediget af en lokal repræsentant og en god dialog med bestyrelsen besluttedes det at opsætte 12 redekasser af douglas med sort tagpap. Mursejlerne har ynglet i bygningerne før renoveringen og forhåbentlig vender de nu tilbage.

Andelsboligforeninger

AB Postfunktionærernes boligforening, 2500 Valby

I dialog med en lokal repræsentant blev det besluttet at opsætte 6 redekasser samme sted ud mod vejen under et tagudhæng. Der yngler mursejlere i bygningskomplekset, herunder inde i gården.

AB Bille Brahes vej, 1963 Frederiksberg

Foranlediget af en lokal repræsentant og en god dialog med andelsbestyrelsen besluttedes det at opsætte 8 redekasser af træbeton fra Schwegler type 16S som erstatning for nogle tabte redepladser i forbindelse med en tagrenovering. 5 af redekasserne er taget i brug.

AB Dalgashus, 2000 Frederiksberg

Foranlediget af en lokal repræsentant og en god dialog med andelsbestyrelsen og byggefirmaet besluttedes det at opsætte 4 redekasser af træbeton fra Schwegler type 16S med henblik på at tiltrække mursejlere, der er observeret i området.

AB Stubmøllegården, 2450 Sydhavnen

Foranlediget af en lokal repræsentant besluttede andelsbestyrelsen at opsætte 16 redekasser af douglas flere forskellige steder på bygningerne under tagudhænget for at tiltrække mursejlere, som  er observeret i området. 9 redekasser er taget i brug.

AB Vølundsgade 7-13, 2200 Nørrebro

Foranlediget af en lokal repræsentant og en god dialog med andelsbestyrelsen og byggefirmaet besluttedes detat opsætte 8 redekasser for at tiltrække mursejlere, der er observeret i området.

Ejerforeninger:

Bandholms Alle, Rødovre

Bygningerne står foran en facaderenovering i 2023 til 2024. Der er observeret ynglende mursejlere i dele af bygningerne, og efter en god dialog blev facaderenoveringen udsat til efter ynglesæsonen. Herefter blev der opsat kun 4 redekasser af træbeton under tagudhænget.

Udlejningsejendomme:

Dalhusene, 2720 Vanløse.

I forbindelse med en større renovering og udbygning med en ny tagetage blev der efter en god dialog med bygherren (en pensionskasse) taget hensyn til de i forvejen ynglende mursejlere. Det skete ved dels at indsætte  34 integrerede redesten i facaden, da den blev forhøjet, dels ved at opsætte foreløbig 12 redekasser af træbeton fra Vivarapro GZ 10. En del af både de integrerede redesten og redekasser er allerede taget i brug.

Mellem5gader, Amager.

I forbindelse med en større renovering af taget m.v. blev det efter en god dialog med bygherren (en pensionskasse) og bestyrelsen for beboerne besluttet at opsætte 20 redekasser af eternit/træbeton fra Schwegler type 17 og 17B på dele af bygningerne, dels inde i gården, dels ud til vejen.

Virksomheder:

DTU Science Park

Virksomheden henvendte sig for at høre om mulighederne for opsætning af redekasser. Resultatet blev opsætning af 12 redekasser af støbefiner fordelt på 2 forskellige bygninger samt 2 kaldebokse.

Zoologisk Have, Roskildevej 32, 2000 Frederiksberg

Kontakt med Zoologisk Have betød, at Zoo valgte at opsætte 4 redekasser af støbefiner på den gamle direktørbolig samt en kaldeboks. 

Lundbeck, 2500 Valby

Lundbeck arbejder aktivt med biodiversitet på deres grund og har i den forbindelse opsat redekasser til mejser, rødstjert m.v. Efter et besøg og en god dialog besluttede de at opsætte 20 redekasser af træbeton fra Vivarapro GX 10 på 2 forskellige facader samt 2 kaldebokse.

Frederiksberg Forsyning, 2000 Frederiksberg

Via en lokal kontakt førte en god dialog til opsætning af 12 redekasser af træbeton fra Schwegler 16S på en østvendt facade i 2 grupper. Frederiksberg Forsyning udviklede selv det specielle beslag, der var nødvendig for at redekasserne kunne blive monteret. 2 kaldebokse blev også opsat.

Biofos, Renseanlæg Avedøre, Kanalholmen 28, 2650 Hvidovre

Via en god dialog med Hvidovre Kommune, blev der opsat 14 redekasser af træbeton på 2 forskellige bygninger samt 2 kaldebokse. Hvidovre Kommune har et samarbejde med virksomhederne på Avedøre Holme om mere biodiversitet.

KLS Pureprint, Jernholmen 42A, 2650 Hvidovre

Dialogen med Hvidovre Kommune betød også opsætning af 6 redekasser af douglas, igen som følge af deres samarbejde med virksomhederne på Avedøre Holme om mere biodiversitet, samt en kaldeboks.