Mursejlere på jorden

Hvis du finder mursejlere på jorden er der altid en grund til det. Mursejlerne lever livet i luften og lander kun for at yngle højt oppe i vore bygninger. Derfor kan den være skadet eller syg, så smid den aldrig bare op i luften eller ud af et vindue – det kan skade den. Find i stedet et område uden træer og buske i nærheden for at sikre en uhindret flyvning. Sæt så mursejleren på din flade hånd og stræk armen ud. Løft så langsomt armen opad og nedad igen. På den måde kan mursejleren føle luft under vingerne og vil lette, hvis den er klar til det. Hvis den ikke er klar til selv at flyve er der noget galt og skal undersøges nærmere.

Der er mange misforståelser og forkerte råd om, hvad man skal gøre med mursejlere fundet på jorden. For at råde bod på det og fortælle om, hvordan de skal behandles, blev folderen Mursejlere fundet på jorden udgivet i juni 2023. Det er en førstehjælp til den, der finder en mursejler på jorden. Find den elektronisk her i 2 versioner:

·         en version beregnet til læsning på skærm og

·         en version beregnet til at printe i A5 format