Mursejlernes træk

Mursejlerne er kun 3 måneder om året i Danmark, en kortere periode end nogen anden fugl. Kun gøgen er her kortere tid. I de resterende 9 måneder opholder mursejlerne sig i det vestlige og centrale Afrika og er langdistancetrækkere. Det betyder, at mursejlerne er på træk – eller rettere” sejler” – 2 gange årligt rundt om jorden – fra Danmark til det vestlige og centrale Afrika og tilbage igen.

Ankomst til Danmark:

  • Starten af maj: De 3-årige fugle og ældre ankommer for at yngle for første gang. De 3-årige fugle yngler måske for første gang eller tager et redested i brug uden at yngle før året efter. De ældre fugle vender tilbage til det samme redested, som de er tro mod hele deres liv.
  • Midten/slutningen af maj: De 2-årige fugle ankommer for primært at lede efter muligheder for redepladser og en mage. De kan også så småt begynde at bygge rede uden dog normalt at yngle i den.
  • Starten af juli og frem: De 1-årige fugle ankommer for at lede efter eksisterende mursejler-kolonier, hvor de efter nogle år selv kan yngle. De leder ofte i nærheden af deres fødested.

Afhængig af insekter

Hvorfor trækker mursejlerne så langt hvert år? Det er som altid i naturen et spørgsmål om overlevelse og afhængighed af insekter:

  • Om sommeren er der varmt og mange insekter i Europa i juni til september og samtidig færre insektædere. Det tiltrækker bl.a. mursejlerne.
  • Om efteråret/vinteren bliver luften køligere/koldere og færre insekter i Europa. På samme tid er der både varme og insekter i overflod i det vestlige og centrale Afrika. I regntiden er der et meget stort antal insekter på stepperne og på Savannen. De afrikanske sejlere har svært ved at finde sove- og redepladser her og er derfor ikke konkurrenter til mursejlerne. De holder sig i luften hele tiden har derfor adgang til de mange insekter. Mursejlerne følger derfor regntiden i det vestlige og centrale Afrika.

Beregninger viser, at mursejlerne flyver 438.000 km i gennemsnit på et år. Det svarer til 11 gange rundt om Jorden! Mursejlernes trækruter er kortlagt i et svensk projekt, hvor nogle mursejlere har fået påsat en lille datalogger. Den gør det muligt at måle og optage mursejlernes bevægelser hen over flere måneder og dermed også følge trækruterne.

I videoen fortæller de svenske forskere om deres undersøgelse og 2.18 henne kan du se mursejlerens trækrute.

Trækruter

Trækruterne fra engelske mursejlere er også kortlagt ved hjælp af dataloggere: En engelsk mursejler kunne flyve fra Vestafrika til England på mindre end en uge! Det skyldes bl.a., at mursejlerne ligesom andre trækfugle kan sove for den ene hjernehalvdels vedkommende. Den skifter så hjernehalvdel i løbet af natten, så den både bliver udhvilet og stadig har styr på omgivelserne på en gang! Også danske mursejleres trækrute er kortlagt i en dansk undersøgelse.

De voksne fugle, som af en eller anden grund ikke har fået unger, årets unger og de ikke kønsmodne fugle på1 og 2 år trækker som de første mod syd i slutningen af juli/begyndelsen af august. Dernæst følger de ynglende hanner og til sidst de ynglende hunner. De trækker sidst, da de skal have genopbygget deres fedtreserver efter æglægningen.

I starten af august eller medio august er ungerne normalt så store, at de forlader reden. Kort derefter begynder ungerne og lidt senere også deres forældre på deres træk til det vestlige og centrale Afrika.

Fældning

Udskiftning af svingfjerene (fældning) sker langsomt over 6-7 måneder og finder normalt sted i vinterkvarteret i det vestlige og centrale Afrika. De enkelte fjer udskiftes en ad gangen. For andre fugle af samme størrelse sker fældningen over en kortere periode på ca. en måned. Mursejlerens fældning er på den måde tilpasset dens liv på vingerne: Her ville det være fatalt, hvis svingfjerene skulle skiftes i en kort periode.