Anbefalede redekasser og placering

Det er en rigtig god ide at opsætte redekasser til mursejlerne, der mangler redepladser. Mursejlerne er en af de fugle, som har størst behov for redekasser og hvor redekasser virker effektivt. På grund at tilbagegangen er der brug for mange opsatte redekasser. I f.eks. Tyskland, England og Østrig f.eks. sidder der nu tusindvis af redekasser, hvor der i Danmark nok er opsat mellem 1.000 og 2.000 redekasser

Redekasser er velegnede både til opsætning et nyt sted og som som erstatning for de “naturlige” redepladser bag sprækker og revner. De “naturlige” redepladser forsvinder ofte, når der bygges om, renoveres eller rives ned. 

Mursejlere ved redekasse. © Inger Lund

Anbefalinger til redekasser til mursejlere

Valg af redekasse afhænger dels af bygningens profil, arkitektoniske udtryk og bygningens materialer, dels af placeringen. Redekasser til mursejlere er meget udsat for vejr og vind, især dem der sidder frit på en facade uden beskyttelse af et tagudhæng. Derfor anbefales det at bruge redekasser af holdbare materialer som f.eks. lærk, douglasgran, støbefiner eller træbeton.

Der findes grundlæggende to typer redekasser til opsætning på facader, en med fladt tag og en med skråt tag:

  • En redekasse med fladt tag er beregnet til opsætning under et vandret tagudhæng. Det beskytter mursejlerne mod at dens fjender kan sætte sig på taget. Tagudhænget vil også give skygge til redekassen og dermed sikre mod overophedning en varm sommerdag.
  • En redekasse med skråt tag er beregnet til opsætning på facader højt oppe uden et vandret tagudhæng. Det skrå tag beskytter redekassen mod de fjender, der ellers nemt ville kunne sætte sig på taget. Det skrå tag beskytter også mod vand i redekassen, da regnvandet let løber af.

Anbefalinger til redekassernes størrelse og mål m.v.:

  • Flyvehul: Der anbefales et mål på 28×65 mm. Det giver kun adgang for mursejlerne og skovspurve. Gråspurve kan nogen gange komme ind, mens stære ikke kan.  Opsæt også gerne redekasser til dem, hvis de mangler redepladser. Brug redekasser med indflyvning forfra. Undgå redekasser med indflyvning fra bunden, dels fordi ungerne kan falde ud af redekassen for tidligt, dels fordi det øger risikoen for ekskrementer ud af redekassen.
  • Rederum: Der anbefales et indvendigt mål på mindst 30-34 cm i bredden, 15 cm i dybden og 15-18 cm i højden. Rederummet skal give plads plads til, at ungerne kan træne deres vinger inden afgangen fra redekassen. Vingerne skal være stærke nok til at kunne bære første gang – ellers falder ungen til jorden og dør formentlig.
  • Redeskål: Brug redekasser med en redeskål med en diameter på ca. 8,2 cm og et par cm’s højde. Det forhindrer, at forældrefuglene ved et uheld kommer til at skubbe æggene ud reden med deres lange vinger (de kan ikke skubbe dem tilbage). Redeskålen skal være placeret i det bageste hjørne længst væk fra flyvehullet og give en lidt højre platform. Det foretrækker mursejlerne. Redeskålen kan fremstilles af flere typer materialer – selv små plader af skumgummi kan bruges (se foto). Find ideer til, hvordan du selv kan lave dem her.
  • Dun: Læg en lille håndfuld dun fra en gammel pude i redeskålen. Det sparer mursejlerne for selv at indsamle dem fra luften. Det kan tage 5-6 uger. Det kan få dem til at yngle et år tidligere end normalt. De indlagte dun og fjer klistrer mursejleren så selv sammen med redeskålen med spyt. Spyt bruger de også  til at holde sammen på insekterne i med “madbolden” til ungerne.

Formindsk flyvehullet med f.eks. plastikpadding, hvis det er for stort. Det letteste er at købe en redekasse, hvor indflyvningshullet har den anbefalede størrelse.

Byg din egen redekasse

Du kan også selv fremstille redekasser til mursejlere, se hvordan her. Find en tegning af redekassen med skråt tag Model 30 her. Bemærk, at det ikke anbefales at bruge et tag af PVC, Brug i stedet tagpap. Husk lige at se på ovenstående anbefalinger før du går i gang.

Placering på bygningen

Mursejlerne er sociale fugle og yngler gerne flere sammen på en bygning. Opsæt derfor gerne flere redekasser med en afstand mellem flyvehullerne på en halv meter. Opsæt 3-4 stk. på mindre bygninger og 6-10 stk. på større bygninger. Redekasserne placeres højt, gerne mindst 5 meter over jorden med helt fri ind- og udflyvning: Fri for høje træer, for belysning på facaden, for flagstænger med flag, for luftledninger og for store vinduesflader.

Hvis der er tagudhæng, der beskytter redekassen mod sol, kan redekasserne opsættes mod alle verdenshjørner. Hvis der ikke er noget tagudhæng,  anbefales det at opsætte redekasserne mod nord eller øst af hensyn til mulig overophedning en varm sommer. Hvis de opsættes mod syd eller vest uden tagudhæng, anbefales det at bruge redekasser med dobbelttag eller som minimum at male dem hvide på taget eller bruge hvidt tagpap.

I de fleste tilfælde skal redekasserne placeres på lidt utilgængelige steder. Her er der kun er adgang via stige, stillads eller lift.

Redekasser af træbeton. Begge malet hvide udvendig af hensyn til mulig solopvarmning og sorte indvendig af hensyn til, hvad mursejlerne foretrækker. Samt redeskål af skumgummi og dun og fjer ved opsætning. © Jesper Toft

Afspil mursejlerens kald ved redekasserne

Mursejlerne orienterer sig i deres søgning efter mulige redepladser på kald fra andre mursejlere. Derfor er det en rigtig god ide at afspille deres kald så tæt på redekassen som muligt. Kaldet efterligner et kald fra en mage i reden. Det gør unge mursejlere nysgerrige fordi det så sikkert er et godt sted at yngle i nærheden.

Sæt en lille højtaler op og sæt den sammen med en afspiller, se hvordan f.eks. her. Alternativt kan en lille specialdesignet kaldeboks bruges. Afspil kaldet et par timer i morgen- og aftentimerne (f.eks. 6-8 og igen 18-22) i godt vejr fra primo juni til slutningen af juli. Her er mursejlerne hyppigt i nærheden af deres redepladser.

Ofte er ældre og yngre fugle sammen og her er der så rigtig gode muligheder for at gøre opmærksom på redepladser til de hjemløse yngre fugle. Er der først etableret en gruppe med et par mursejlere eller to, er det ikke længere nødvendigt at afspille deres kald. Det sørger de ynglende mursejlere selv for!

Yngre fugle som de 2-3 årige mursejlere kaldes i England ligefrem for “bangers” (hamrere), fordi de hamrer direkte mod en mulig redeplads med ca. 70 km i timen. Her hager de sig måske lige fast på ydersiden af redehullet og lader sig så “falde” ned med et loop. Det sker mange gange også i dagtimerne.

Redekasser med fladt tag til under vandrette tagudhæng:

Redekasse typeMaterialeFlyvehul cmBemærkningerForhandler
DouglasDouglasgran2,8x6,5Redeskål + dunNaturbutikken, Greentools
Schwegler 17Træbeton3x7Ingen redeskålbirdnet.dk
Schwegler 17BTræbeton3x7Ingen redeskål stort rederumbirdnet.dk
Schwegler 17 CTræbeton3x7Ingen redeskålbirdnet.dk
Nat'HTræbeton2,8x7Ingen redeskålnichoirs-pour-oiseaux.com/

 

Redekasser med skråt tag til facader uden tagudhæng:

Redekasse typeMaterialeFlyvehulBemærkningerForhandler
Zeist model 30Douglasgran med sort tagpap2,8x6,5Retning mod øst og nordNaturbutikken, Greentools
Zeist model 30Douglasgran med hvidt tagpap2,8x6,5Retning mod syd og vestNaturbutikken, Greentools
Zeist model 30Doulasgran med klinketag af lærk2,8x6,5Under skråt tagudhængNaturbutikken, Greentools
Vivarapro GZ10Træbeton3x6,5Retning mod øst og nordvivarapro.nl
Schwegler 16Træbeton3,8x6,5Retning mod øst og nordbirdnet.dk
Schwegler 16STræbeton3,8x6,5Retning mod øst og nordbirdnet.dk
Schwegler 1 MFTræbeton4,5x6Retning mod øst og nordbirdnet.dk
Nat'HTræbeton2,8x6,5Retning mod øst og nordnichoirs-pour-oiseaux.com/
ImpeckablePlast3x6,5Retning mod øst og nordimpeckable.co.uk