Opsæt redekasser

Det er en rigtig god ide at opsætte redekasser til mursejlerne, da de mangler redesteder og derfor er i tilbagegang. Så sæt mursejler-redekasser op under taget under udhænget eller direkte på muren højt oppe. Mursejlerne er en af de fugle, som har størst behov for redekasser og hvor redekasser virkelig gør gavn. Der er brug for rigtig mange, da der desværre ikke bliver opsat ret mange redekasser til mursejlere her i Danmark. I f.eks. Tyskland og England sidder der tusindvis af redekasser i byerne, men trods det er mursejlerne også i tilbagegang. Tilbagegangen ville have været større uden de mange indbyggede redesten og opsatte redekasser.

Redekasser kan også fint bruges som erstatning, hvis det ikke er muligt at efterlade sprækker med hulrum bag i forbindelse med en ombygning/renovering. Der findes et større og større udbud af forskellige typer redekasser at vælge mellem, især i udlandet. Det gør det muligt at finde netop den redekasse, der passer bedst ind i helhedsindtrykket på din bygning. Find mange forskellige redekasser til mursejlerne fra Tyskland og England. Kun enkelte af disse kan i dag købes i danske (net)butikker.

Mursejlere ved redekasse. © Inger Lund

Anbefalinger til redekasse til mursejlere

Der findes principielt to typer redekasser afhængigt af, hvor den skal sættes op:

  • En redekasse beregnet til opsætning under tagudhæng. Redekassen kan være en simpel rektangulær kasse eller en redekasse tilpasset et bestemt tagudhæng. Tagudhænget beskytter redekassen mod regn og mod mursejlernes fjender, der ikke kan sætte sig på taget og blot vente på at mursejlerne flyver ud.
  • En redekasse beregnet til opsætning på mure højt oppe uden tagudhæng og derfor med skråt tag. Det skrå tag beskytter redekassen mod de fjender, der nemt ellers ville kunne have sat sig på taget. Det skrå tag beskytter også mod vand i redekassen, da regnvandet løber lettere af redekassen.

Anbefalingerne til redekassernes størrelse og mål:

  • Brug redekasser med et indflyvningshul på 28×65 mm, så kan kan kun mursejlerne og skovspurve – men ikke gråspurve og stære – komme ind.  Stære og gråspurve kan så få andre redekasser, hvis det ønskes.
  • Brug redekasser med et tilpas stort rederum med et indvendigt mål på minimum 30 cm i bredden (men gerne 34 cm), 14 cm i dybden og gerne 18 cm i højden. Rederummet skal give plads plads til at ungerne kan træne deres vinger inden afgangen fra redekassen. Vingerne skal være stærke nok til at kunne bære første gang – ellers falder ungen til jorden og dør formentlig.
  • Brug redekasser med en redeskål med fjer, da mursejlerne foretrækker redekasser med redeskåle, der ligger højere end redekassens bund.

Hvis du ønsker at købe en redekasse specielt til mursejlere kan du nedenfor finde en liste over redekasser specielt til mursejlere i danske butikker. Tjek selv priser, da de ændrer sig løbende.

Liste over redekasser efter type:

Opsætning under tagudhæng

Materiale Billede Hjemmeside Indre mål m.v. Pris Kommentar
Douglasgran

FSC-certificeret

  GreenTools.dk 35,5x15x18 cm, Hul: 2,8×6,5 cm

Redeskål: 10 cm diameter

 345 kr

3 for 995 kr

Perfekt.

Mangler kun dun og fjer.

 Fyrkrydsfiner  Mursejler redekasse i fyrretræ dof.dk  Ydre mål: 32x28x17,5 cm
Hul: ?
 199 kr Højden for lille. Hul for stort.

Mangler redeskål og fjer.

 Douglasgran  Mursejler, Swifts, redekasse, redekasser, fuglekasse, fuglekasser, fuglehus, FSC certificeret dansk træ, douglas træ, lærketræ, bæredygtigt skovdrift, nesting box, Nistkasten, Vogelkästen, bird boxes, Vogel, bird, hekkende boks, holk, holken, reir boks, sale, website, www.fuglekasse.dk dof.dk  ?  329 kr ?
Douglasgran Mursejler, Swifts, redekasse, redekasser, fuglekasse, fuglekasser, fuglehus, FSC certificeret dansk træ, douglas træ, lærketræ, bæredygtigt skovdrift, nesting box, Nistkasten, Vogelkästen, bird boxes, Vogel, bird, hekkende boks, holk, holken, reir boks, sale, website, www.fuglekasse.dk fuglekasse.dk 25x14x16 cm

Hul: 2,8×6,5 cm

Redeskål 10 cm diameter

 245 kr Rederum for lille.
 Træbeton

FSC-certificeret træmasse

 Redekasse til mursejlere WoodStone Vivara.dk  Ydre mål: 33 x 16 x 19 cm

Hul: 3,2 cm højt

275 kr Rederum lidt for lille. Hul for stort.

Mangler redeskål og fjer.

           
           

Opsætning på mur uden tagudhæng

Materiale Billede Hjemmeside Indre mål m.v. Pris Tips
 Douglasgran  fuglekasse.dk  34,5x15x17 cm

Hul: 2,8×6,5 cm

Redeskål 10 cm diameter

 325 kr   Perfekt.
Træbeton

FSC-certificeret træmasse

Mursejler redekasse woodstone skrå vivara.dk Ydre mål: 38 x 26,5 x 24,5 cm.

Breddemål uklart (kassen eller bagpladen)

320 kr Hul for stort.

Mangler redeskål (lavning i bund utilstrækkelig) og fjer.

           

Hvis indflyvningshullet er for stort kan du selv formindske det med f.eks. en plastikpadding, som også bruges ved reparation af biler. Det letteste er jo naturligvis at købe en redekasse, hvor indflyvningshullet har den anbefalede størrelse fra starten.

Hvis du selv ønsker at fremstille en redekasse specielt til mursejlere kan du finde forskellige forslag til  redekasser og hvordan du fremstiller dem her. Husk dog lige at se på ovenstående anbefalinger før du går i gang.

Redekasser til mursejlere anbefales placeret højt, gerne over 5 meter med helt fri udflyvning og altså fri fra træer i nærheden. Af hensyn til overophedning anbefales det at sætte redekasserne op mod nord eller øst. Hvis de alligevel sættes op mod syd eller vest, anbefales det i det mindste at male dem hvide på ydersiden, så de reflekterer lyset. Redekasser til mursejlere er meget udsat for vejr og vind, især dem der sidder frit på en mur højt oppe og derfor ikke beskyttet af et tagudhæng. Desuden sidder redekasserne ofte utilgængeligt, kun med adgang via stiger, stillads eller lift. Derfor anbefales det at bruge redekasser af holdbare materialer som f.eks. lærk, douglas eller træbeton.

Husk redeskål med fjer og dun

Det er vigtigt at sætte en redeskål med 10 cm i diameter og et par centimeters højde ind i  redekassen. Læg også en stak små fjer og dun ind løst i redeskålen eller lim dem fast med trælim. En redeskål med fjer og dun

  • betyder, at mursejlerne kan finde på at yngle et år tidligere end ellers, da mursejlerne ellers ville bruge det første år på at samle redemateriale,
  • forhindrer, at forældrefuglene ved et uheld kommer til at skubbe æggene ud reden med deres lange vinger og
  • foretrækkes placeret på bunden  af redekassen for at give en lidt højre platform længst væk fra indflyvningshullet viser erfaringer fra England.

Redekasser af træbeton. Begge malet hvide udvendig af hensyn til mulig solopvarmning og sorte indvendig af hensyn til, hvad mursejlerne foretrækker. Samt redeskål af skumgummi og dun og fjer ved opsætning. © Jesper Toft

Redeskålen kan fremstilles af alle mulige materialer – selv små plader af skumgummi kan bruges (se foto). Find ideer til, hvordan du selv kan lave dem her. Redeskålen placeres i det bagerste hjørne af redekassen, så langt væk fra indgangshullet som muligt.

De indlagte dun og fjer klistrer mursejleren så selv sammen med redeskålen med spyt. Det er nemt for dem, da de i forvejen danner spyt. Spyt bruger de senere til at holde sammen med “madbolden” til ungerne.

Afspil mursejlerens kald ved redekasserne

Mursejlerne orienterer sig i deres søgning efter mulige redepladser på kald fra andre mursejlere. Det kan man udnytte med stor succes  ved at afspille deres kald så tæt på redekassen som muligt. Kaldet efterligner et kald fra en mursejler i en rede. Det gør unge mursejlere nysgerrige fordi det så sikkert er et godt sted at yngle.

Sæt en lille højtaler op og sæt den sammen med en afspiller, se hvordan f.eks. her. Afspil kaldet et par timer i morgen- og aftentimerne i godt vejr fra maj til slutningen af juli. Her er mursejlerne hyppigt i nærheden af deres ynglepladser.

Ofte er ældre og yngre fugle sammen og her er der så rigtig gode muligheder for at gøre opmærksom på redesteder til de hjemløse yngre fugle. Er der først etableret en koloni med flere par mursejlere, er det ikke længere så nødvendigt at afspille deres kald, det sørger de andre mursejlere i kolonien selv for!

Yngre fugle som de 2-3 årige mursejlere kaldes i England ligefrem for “bangers” (hamrere), fordi de hamrer mod et muligt redested. De flyver direkte hen til et muligt redested, hvor de måske lige hager sig fast på ydersiden af redehullet. Så lader de sig “falde” ned og laver et loop i deres flyvning. Det sker gentagne gange også gerne i dagtimerne.