Mursejlerens levested og liv

Levested

Mursejlerens levested er byer, som de formentlig opfatter som klippelandskaber, hvor mursejleren oprindeligt har ynglet. Derfor finder de gerne redepladser i høje huse (med fri ud- og tilflyvning uden træer og andre forhindringer) under tagsten tagudhæng og i nicher, hulninger og sprækker i murene.

 

 

Mursejlerne i Danmark er derfor meget afhængige af vore bygninger og af, at der fortsat er sprækker og nicher til stede i dem som levested og til deres reder.

Af mangel på redepladser kan mursejlerne finde på at yngle i stærekasser, men det giver ikke megen plads til flyvetræning til ungerne, når de bliver så gamle.

Mursejler, der yngler i stærekasse. © Inger Lund

Bor gerne i kolonier
Mursejlerne foretrækker at bo i større eller mindre kolonier og gerne tæt på hinanden. Derfor ses mursejlere også i flokke flyvende lavt og skrigende om deres redepladser, især i morgen- og aftentimerne. Skrigene har formentlig både en territoriefunktion over for andre mursejlere og en funktion i partner-genkendelsen.

De gamle mursejlere er meget trofaste mod deres redeplads og vender tilbage til nøjagtig det samme sted hvert år, så længe de lever. De unge fugle derimod søger redepladser andre levesteder måske i nærheden. Det er smart, da det er med til at modvirke indavl i kolonierne. Dens lille rede består af af fjer og plantedele, som de indsamler i luften. Reden er udformet som en skål med en fordybning i midten og holdes sammen af mursejlerens spyt. Spyttet hærder hurtigt og holder godt sammen på redeskålen.

Mursejlerunger på rede. De hvide fjer omkring næbbet gør det lettere at for forældrene at finde deres næb. Copyright © Erich Kaiser. Courtesy af www.swift-conservation.org

 

Ynglecyklus

  • Lægger normalt 2 æg – et i tørketider og til tider 3 æg i gode tider.
  • Rugetid: ca. 3 uger.
  • Unger i reden : 5 – 8 uger afhængigt af fødeudbud.
  • Høj middellevetid på gennemsnitligt 9 år, men en 18-årig fugl er fundet i Nyborg via ringmærkning. Den årlige dødelighed for voksne fugle er 20 % i gennemsnit.

Se ungernes udvikling fra 5 – 41 dage her. Nedenstående fotos: Copyright © Ulrich Tigges. Courtesy of www.swift-conservation.org

 

 

I de sidste dage i reden dyrker ungerne fitness i stor stil, da de træner deres flyvemuskler ved at bevæge vingerne op og ned mange gange i løbet af en dag. De skal jo være klar til at kunne flyve i lang tid, når de forlader reden og ikke vender tilbage. De bruger også en del tid på at kigge ud af redehullet i de sidste dage i reden.

Mursejlerunger kigger ud af redekasse. © Jonathan Pomroy. Courtesy of www.swift-conservation.org

Se mere om forekomsten m.v. af mursejlere i Danmark hos Dansk Ornithologisk Forening her.