Mursejlerne på dagsordenen

Mursejlene.dk fortæller om mursejlerne og deres stadig mere og mere forringende levevilkår i byerne. Mursejlerne, der om nogen fugl er byernes fugl, som vil være svær at undvære. Mursejlerne udgør en vigtig del af byernes biodiversitet og er om nogen en indikator for en god biodiversitet, men den er desværre i hastig tilbagegang.

Det er trist, men det positive er, at du kan hjælpe til med at stoppe tilbagegangen: Du kan være med til at finde og dokumentere mursejlernes eksisterende redepladser, og være med til at opsætte redekasser – mange mursejlerne er boligløse og det er en vigtig årsag til dens tilbagegang:

  •  Meld dig som mursejlerven i et lokalområde. En mursejlerven holder øje med mursejlerne og gør en aktiv indsats især i juni og juli for at finde deres redesteder i lokalområdet ved f.eks. at arrangere eller selv tage nogle aftenture i juni og juli, hvor mursejlerne er meget aktive ved deres redesteder, bedst fra to timer før solnedgang til en halv time efter og på varme og tørre dage. Viden om konkrete redesteder i byerne rundt omkring er vigtig for at kunne skabe nogle prioriterede zoner i byerne, hvor mursejlerne yngler og hvor der derfor skal gøres en ekstra indsats for mursejlerne. En mursejlerven er med til at udpege disse zoner. En mursejlereven kan også selv opsætte redekasser til mursejlere eller hjælpe til, hvis andre gerne vil gøre det
  • Skriv de adresser, hvor du ved, hvor der yngler mursejlere eller ved, hvor der har ynglet mursejlere indtil for nylig. Den viden eksisterer simpelthen ikke i dag. Viden om redesteder er en forudsætning for at kunne hjælpe mursejlerne bedst muligt.
  • Skriv, hvis du har kendskab til opsatte mursejler-redekasser (også hvis du selv har sat dem op)  eller indbyggede mursejler-redekasser og hvor de sidder.
  • Skriv, hvis du bliver opmærksom på en ombygning/renovering af en bygning, hvor der yngler mursejlere. Her er bygherren forpligtet til at beskytte mursejlerne i yngletiden, men det sker desværre for sjældent og i mange tilfælde af ren uvidenhed om mursejlernes reder.
  • Skriv, hvis du ser en flok mursejlere flyve lavt mellem tagene samtidig med at de udstøder deres karakteristiske skrig. Det er et godt tegn på, at de yngler i nærheden.

Du er naturligvis også velkommen til at kommentere hjemmesiden, komme med forslag til forbedringer og diskutere f.eks. mursejlernes levesteder, deres betydning for biodiversiteten i byen og byøkologien, naturforvaltning, kommunernes rolle m.v. – fokus skal blot holdes mursejlere.

Hvis ovenstående regler overtrædes slettes indlægget uden varsel, Ved grove overtrædelser blokeres brugeren.

Mursejlerne på dagsordenen

Så er ordet givet frit. Velkommen med dine indlæg!