Insekt buffet

Mursejlernes føde består af luftplankton – insekter i de øvre luftlag som fluer og myg og andre luftlevende smådyr som f.eks. små edderkopper, som “sejler” i luften på deres små flyvetråde. De føres med til vejrs med stigende luftstrømme og kan flyttes over store afstande med horisontale luftstrømme. En mursejler kan æde op til 20.000 insekter på en dag, men spiser normalt ca. 10.000 insekter. Det svarer til, at den fanger et insekt pr. 6,8 sekund! En unge spiser 600.000 insekter, mens de opholder sig i reden. Mursejlerne er derfor gode allierede i kampen mod myg, som flere steder kan være en plage.

Mursejlerens næb og gab er tilpasset til at kunne indfange og indsamle insekter i luften: Gabet er bredt og velegnet til at holde åbent, lige når den skal fange det udvalgte insekt. Mursejleren er nærsynet og kan på den måde se de myg, edderkopper og andre insekter, som den lige efter fanger. På den måde undgår den stikkende insekter som f.eks. bier.

Når ungerne er født skal de fodres. Som noget helt specielt kan struben hos forældrefuglene udvides og give plads til de indfangede insekter. De lagres i struben og holdes sammen af spyt til en madbold. Madbolden er på størrelse som et kirsebær og kan indeholde ca. 300-1.000 insekter.

Når madbolden har en passende størrelse vender mursejleren tilbage til reden og fodrer ungerne med den. Ungerne fodres med et interval på tre kvarter, men ved dårligt vejr kan der gå helt op til tre timer eller mere mellem hver fodring. Det er unikt, at unger kan vente så længe mellem hver fodring, almindelige insektædende fugle fodrer deres unger med et par insekter ad gangen og med et par minutters interval.