Boost biodiversiteten med integrerede redesten (redekasser)

Integrerede redesten i facaden er en indbygget redekasse. Den bygges direkte ind i facaden, hvor kun flyvehullet vil være synligt. Redekassen bag flyvehullet vil ikke være synlig. Redesten er designet til at passe sammen med standard mursten og findes i flere former. Integrerede redesten er en god bæredygtig løsning sammenlignet med en almindelig redekasse, da

  • de ligner de naturlige sprækker, mursejlerne normalt søger redeplads bag
  • de vil eksistere i hele bygningens levetid
  • der ikke er noget behov for nogen vedligeholdelse
  • de giver ikke giver noget varmetab ved korrekt placering
  • der er mindre temperaturvariationer inde i redestenen
  • de ikke medfører nogen særlige ekstra omkostninger
  • de er en mere pæn æstetisk løsning.

Integrerede redesten kan bruges i alle typer facader

Integrerede redesten kan være med til at øge biodiversiteten i bygninger. Bygninger er habitat for bl.a. mursejlere, men også for f.eks. gråspurve, skovspurve og stære. Redesten passer også til de andre fugle i bygningen. Det er kun flyvehullets størrelse, der skal ændres. Samtidig er det en simpel og billig måde at skabe redepladser i bygninger på. Redesten sig uden videre til montering på facader, hvor der kun er delvist opvarmede eller uopvarmede områder bag den ydre facade. Det kunne være i trappeopgange eller i gavle. Redesten kan som alle redekasser til mursejlere kun bruges i facader uden bevoksning, grønne facader. Her kan mursejlernes fjender gemme sig og de vil derfor n´blive fravalgt af mursejlerne. 

Integrerede redesten kan bruges både i en eksisterende facade, ved efterisolering og ved nybyggeri af  en facade:

  • Eksisterende facade: Her skæres der et nogle mursten ud af yderfacaden og der indsættes redesten. Det vil kun være flyvehullet, der er synligt. Forsiden af redestenen kan males i samme farve som facaden.
  • Ved efterisolering af facaden: Her er der to løsninger: Redestenen integreres helt i facaden, hvor der anbefales en dybde på 14 cm. Bagsiden af redestenen kan isoleres med f.eks. polystyren i mindst 2 cms tykkelse. Redestenen kan også integreres delvist i facaden, hvor kun halvdelen (8 cm) af redestenene integreres i facaden. På den måde gives der mere plads til isolering på bagsiden af redestenen, hvis der er behov for det. Ved flade tage kan redesten indsættes i den øverste kant.
  • Ved nybyggeri af facaden: Her kan redestenene integreres helt eller delvist i facaden fra starten afhængigt at det udtryk, man gerne vil have i facaden. Redestenens bagside kan isoleres som nævnt ovenfor.

Eksempler på integrerede redesten i facaden:

De første 2 fotos viser integrerede redesten fra Dalhusene, hvor der er boret et flyvehul i de anvendte mursten og opsat en Cambridge redeboks bagved. Det 3. foto viser en 3 dobbelt redekasse fra Schwegler, som er bygget ind i facaden i forbindelse med en efterisolering. Det fjerde foto viser en redekasse fra Vivarapro indbygget i facaden. Fotos: de 3 første af Jesper Toft, det 4. foto af Martine Wouters.

 

Anbefalede redesten primært til integration i facaden: