Hjælp med redepladser

Mursejlerne har brug for hjælp her og nu. Det skyldes, at den er i kraftig tilbagegang. Dansk Ornithologisk Forening vurderer på basis af deres punkttællinger, at mursejlerne fra 1999 – 2011 er gået tilbage med 20-33%! Tilbagegangen fortsætter desværre i takt med de mange tagudskiftninger, renoveringer m.v., der er gennemført siden som en væsentlig årsag. Mursejleren blev i 2023 rødlistet som næsten truet.

Mursejlerne er meget afhængige af vore bygninger med deres nicher og sprækker som bruges til redepladser. Derfor er de også meget følsomme over for enhver ændring af bygningerne ved. f.eks. ombygninger og (energi)renoveringer. Her gøres bygningerne tættet i klimaets navn. Derfor er det i dag en katastrofe for en mursejlergruppe, hvis bygningen bliver ombygget/(energi)renoveret. De mister alle deres redeplads.

Lægges der nyt (tegl)tag fjernes samtidig de små huller under teglstenene og dermed de redemuligheder, som kan være her: Fotos nedenfor:.Copyright © Bill Ball. Courtesy of www.swift-conservation.org

Især fuglegitre, der sættes op som standardprocedure i dag, holder mursejlere ude fra mulige sprækker m.v. Hvorfor lige mursejlerne skal holdes ude af vore bygninger er helt uforståeligt fordi

  • mursejlerne aldrig roder i isoleringen, som gråspurve og stære ofte kan gøre det,
  • mursejlerungernes ekskrementerne sviner ikke ned ad muren (som bysvaler og stære kan gøre det under under uheldige omstændigheder) : Forældrefuglene spiser ungernes ekskrementer i reden og
  • mursejlerne er gavnlige, da de spiser tusindvis af fluer og myg og små edderkopper.

Mursejlerne har derfor brug for hjælp på flere fronter. Først og fremmest gælder det om at bevare og beskytte de eksisterende ynglepladser,  at sætte redesten i facaden, at opsætte redekasser på bygninger og at opsætte redekasser i kirketårne. Det er også meget vigtigt at holde øje med mursejlernes redepladser, hvis der bygges om/renoveres/rives ned, således, at fredningen af rederne bliver overholdt og her især fra maj til august. Indtast altid fundne redepladser i DOFbasen.