Bevar de eksisterende redepladser

Bevar redepladser. Det er meget vigtigt for at hjælpe mursejlerne . Derfor er viden om hvor i bygningerne, de har deres redepladser, helt afgørende. Uden den viden er det ikke muligt at bevare eller beskytte deres redepladser, der i øvrigt er fredede hele året rundt.

Hvis bygningen skal bygges om eller (energi)renoveres, er der gode muligheder for at bevare redepladserne eller skabe nogle nye. Det kan f.eks. gøres ved at efterlade små sprækker under tagstenene ved tagfoden eller mellem de øverste sten i facaden. Det kan også ske ved at bore flyvehuller i tagudhænget. Det kan let gøres, så der vel og mærke ikke trænger vand ind. Det er hverken teknisk svært eller særlig dyrt. Det skal gøres så tæt på de oprindelige redepladser som muligt.

Indbyggede huller til mursejlerne i tagudhæng. © Sylvia Weber – LBV München

Konkret kan sprækkerne etableres ved

  • at etablere flyvehuller i tagudhænget med opdelte hulrum bagved
  • at skære huller i det fuglenet, der opsættes som standard og sikre redeplads baved og/eller
  • at sætte nogle ekstra tudsten/ventilationssten af tegl med flyvehul til mursejlere ind i den næstnederste række tagsten og via nogle lægter på tværs lave et lille rum til mursejlerne mellem tagsten og undertag. Tudsten passer også godt ind i helheden, da de i forvejen opsættes på et nyt tegltag. Tagets retning skal vende mod øst eller nord for at undgå overophedning – der kan blive meget varmt under tagstenene en sommerdag med fuld sol.

Indbyggede ynglepladser er både en rigtig god holdbar og samtidig billig løsning til at bevare mursejlerne.

Redekasser som en del af facaden

I nogle bygninger er der tænkt på fuglene ved opførelsen af huset. Det ses af de to første billeder, hvor stærekasser er en del af ydermuren. På de næste to billeder indgår stærekasserne næsten i bindingsværket.