Mursejlerne.dk vil hjælpe mursejlerne ved

  • At øge opmærksomheden på mursejlerne og truslerne imod dem.
  • At øge antallet af redepladser for mursejlere
    1. ved at finde og beskytte mursejlernes eksisterende redepladser,
    2. ved at søge at genetablere redepladser, hvor mursejlerne tidligere har ynglet og
    3. ved at søge at skabe nye redepladser i det fremtidige byggeri i samarbejde med interesserede parter.