Om mursejlerne.dk

Denne hjemmeside er blevet til i stor kærlighed til den fantastiske mursejler. Mursejleren er både en fascinerende og mystisk fugl, hvis levevis stadig er delvis ukendt:

  • Hvordan kan så lille en fugl få så meget energi ind via dens føde, at den kan klare at flyve så længe ad gangen?
  • Hvad gør mursejlerne egentlig, når de sover – de er jo konstant på vingerne?
  • Hvor får mursejlerne den kalk fra, der skal til for at danne æggeskaller og ungernes skeletter?

Mursejleren har mange helt unikke egenskaber. Det er fugleverdenens akrobat og mesterflyver. Den lever stort set hele livet i luften. Dens liv er tilpasset vejr og klima. Den er en vigtig del af himlens biodiversitet. Den har rekorden for den længste vedvarende flyvetid:

  • De voksne fugle bliver uafbrudt i luften i næsten 10 måneder – fra de forlader reden efter ungerne er fløjet til de ankommer året efter.
  • Ungerne bliver formentlig konstant i luften helt op til 2 – 3 år (hvor de er kønsmodne og klar til at yngle) efter de har forladt reden. Det er helt uden paralleller i dyreverdenen.

Når jeg ser mursejlernes ekvilibristiske flyvning har jeg tit drømt: Bare det var mig. Det er jeg ikke ene om: Flyingeniører har brugt mursejlernes flugt til at udvikle supersoniske fly og droner.Ingeniørerne arbejder også på at bygge fremtidens fly med vinger, som forandrer form ligesom mursejlerens vinger, se f.eks. her.

Byens og sommerens fugl

For mig er mursejleren mere end nogen anden fugl storbyens fugl og fornemmelsen af sommer: Mursejlere i flok, der flyver hen over byens tage med deres nærmest jublende srriirr i højt toneleje, det er bare lyden af  en lun sommeraften i byen. Mursejleren er samtidigt meget vigtig for både en rig bynatur (biodiversitet) og byøkologien.

Mursprække velegnet til mursejlerne.
Copyright © Bill Ball. Courtesy of www.swift-conservation.org

Lever sammen med os

Mursejlerne har været hos os  i mange mio. år og vist, at de kan og vil leve sammen med os i byerne. Desværre er mursejlerne på tilbagegang bl.a. på grund af tab af ynglepladser i vore bygninger: Her holder ombygninger og nybygninger mursejlerne ude med bl.a. fuglegitre og gør dem hjemløse. Hvis vi stadig vil leve sammen med mursejlerne kræver det derfor, at vi ændrer paksis og fortsat giver dem husly.

Til gengæld for husly giver mursejlerne os dels oplevelsen af deres fantastiske luftakrobatik, dels glæden ved at se dem flyve ind og ud under taget med  jublende skrig. Mursejlerne holder også antallet af insekter (f.eks. myg) og små edderkopper nede. Hvad skal vi f.eks. gøre uden mursejlerne, når klimaforandringerne kan udsætte os for endnu flere insekter i fremtiden?

Indmurede redekasser til stære og spurve, hvis tag følger husets arkitektur (her med frontspids). © Jesper Toft

Billedet ved siden af  viser et byggeforeningshus fra Engelstedsgade i København fra 1912. Her var det naturligt også at tænke fugle ind i byggeriet ved at bygge hulrum til dem. Den praksis er i dag helt forladt og det udelukker både mursejlere, stære og spurve.

Det er nødvendigt at gøre noget her og nu før bestanden af mursejlere bliver så lille, at den får svært ved at overleve i fremtiden. Derfor arbejder mange borgere og organisationer i bl.a. England, Skotland, Irland, Nordirland, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrig og Sverige ligeledes aktivt for at bevare mursejleren. Jeg har mange internationale kontakter og indholdet i denne hjemmeside er inspireret og delvis baseret på materiale fra dem.

Redekasser opsat under tagrende. Hvidmalede af hensyn til køling ved solskin. © Jesper Toft

Sat 4 redekasser op på facaden

Jeg har personligt valgt at sætte 4 redekasser op på vores en gavl i 2017. Her afspiller jeg deres kald fra vinduet under morgen og aften. I 2020 flyttede det første mursejlerpar ind og året efter det andet par – i øvrigt side om side med et skovspurvepar. Derfor stoppede jeg med at afspille deres kald, de 2 mursejlerpar sørgen nu forhåbentlig for, at de 2 sidste redekasser også bliver beboet af mursejlere.

WordPress-assistance: Bojsen IT

Jesper Toft, juni 2023