Luftens akrobater

Mursejlerne er luftens akrobater og en sand mesterflyver. Den er perfekt bygget og skabt til et liv i luftens øverste lag. Kroppen er smal og strømlinet, kun 16-17 cm lang og helt sortbrun med en gråhvid strube. Svalerne er til forskel hvide eller lyse på undersiden. Vægten er på ca. 40 gram, halen er kort og kløftet med spidse ender. Vingerne er lange og sejlformede og har en spændvidde på 42-48 cm (igen til forskel fra svalerne) og især dem, der giver mursejleren deres helt suveræne flyvefærdigheder og aerodynamik. Vingernes form er også dem der gør mursejlerne let genkendelige  med deres sejlformede silhuet.

 

 

Vingernes form er effektive til at svæve med, da luftmodstanden er meget lille, selv ved høje hastigheder. Vingernes og især halens splitform gør den også i stand til at lave hurtige og skarpe sving i luften, mens den jagter de flyvende insekter.

Her stryger mursejleren vingerne bagover som et jetfly og tager mange og kraftfulde hurtige vingeslag afløst af lange perioder med svævende flugt. Hermed adskiller den sig fra svalernes flugt, der er mere flagrende ud. Svalerne slår også  vingerne noget bagud. Mursejleren kan nå hastigheder på 100-200 km/timen, men flyver gennemsnit nok nærmere 50-80 km/t. Specielt Lærkefalken kan have held med at fange en mursejler i luften, især hvis de er to om at fange mursejleren.

Et liv i luften

Mursejleren flyvefærdigheder betyder, at den kan leve stort set hele livet i luften. Her finder den sin føde, her drikker og bader den, når den passerer et vandhul og her sover den formentlig også.

Endelig kan den også parre sig i luften. Parringen tager kun 2-4 sekeunder, se fotos nedenfor.Copyright © Amir Ben Dor. Courtesy of swift-conservation.org.

 

 

Et liv i luften  kan kun lade sig gøre, fordi mursejleren ikke bruger så meget energi på at flyve som andre fugle takket være dens fuldendte strømlinjeform. Til og med er selv øjnene placeret i forsænkninger på siden af hovedet for at mindske luftmodstanden og spare energi.

Mursejlernes korte ben med fremadvendte tæer ses tydeligt her ved en redekasse. © Klaus Roggel. Courtesy of www.swift-conservation.org

Kun når de skal yngle lander de ved redepladsen. De findes på stejle lodrette flader og mursejleren har “klamrefødder”, hvor alle 4 tæer vender fremad og derfor perfekte til at hage sig fast her. Dens latinske navn Apus apus betyder i øvrigt “uden fødder”, og henviser til dens meget korte ben.

På trods af påstande om det modsatte kan raske mursejlere godt lette fra en stykke flad jord, hvis der er en fri strækning i starten. Det gør de enten ved at bruge fødderne til at hoppe 30-50 cm op fra jorden eller springe 3 til 5 trin frem og så lette. Det er dog kun i nødstilfælde, så derfor finder mursejlerne deres redemateriale som fjer og plantedele i luften.

Mursejlere på jorden

Hvis du i øvrigt finder en mursejler på jorden må du aldrig bare smide den op i luften eller ud af et vindue – det kan skade den. Find i stedet et område uden træer og buske i nærheden. Sæt så mursejleren på din flade hånd og stræk armen ud. Løft så langsomt armen opad og nedad igen.

På den måde kan mursejleren føle luft under vingerne og vil lette, hvis den er OK og klar til det. Hvis den falder til jorden, er der noget galt med den og så let at finde igen. Undersøg den for skader som f.eks. en brækket vinge.

Er den skadet behøver den hjælp fra specialister, da den fanger sin føde flyvende og derfor ikke selv kan samle føde op og skal derfor håndmades med en korrekt diæt. Put den i en lille boks med køkkenrulle, men uden vand og ring 1812 til Vagtcentralen, som kan hjælpe dig.